Ιστοσελίδα για ΑμεΑ: Τι πρέπει να πληροί; | D3 Solutions - Digital Agency

Ιστοσελίδα για ΑμεΑ και πρότυπο WCAG 2.0

Όλοι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες έρχονται αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητα τους, λόγω έλλειψης προσβασιμότητας. Αυτό, δυστυχώς, ισχύει και στην περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Μία από τις θεμελιώδεις αρχές της τεχνολογίας, όμως, είναι να έχουν όλοι πρόσβαση στην πληροφορία και να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη. Μια ιστοσελίδα για ΑμεΑ που πληροί όλες τις προδιαγραφές, κάνει τον ψηφιακό μας κόσμο καλύτερο και πιο συμπεριληπτικό.

Πολλές κυβερνήσεις του κόσμου, γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με ειδικές ανάγκες, ορίζουν ειδικά νομοθετικά πλαίσια συμμόρφωσης για ιστότοπους, άλλοτε επιβραβεύοντας τέτοιες πρωτοβουλίες μέσω επιδοτήσεων και άλλοτε θεσπίζοντας νόμους με ποινές για τους παραβάτες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Νορβηγία, που επιβάλλει πρόστιμο σε επιχειρήσεις, οι ιστοσελίδες των οποίων δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές προσβασιμότητας.

 

Τι είναι το πρότυπο WCAG 2.0;

Για να κατασκευαστεί μια ιστοσελίδα για ΑμεΑ πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο WCAG 2.0 (πλέον WCAG 3) και να συμμορφώνεται με αυτό. Δημιουργήθηκε στις 5 Μαΐου του 1999 και τα αρχικά του σημαίνουν Web Content Accessibility Guidelines.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του, το τελικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας πρέπει να καλύπτει αρκετά μεγάλη θεματολογία και να είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες, όπως για παράδειγμα:

 • Φωτοευαισθησία
 • Περιορισμένη δυνατότητα κίνησης
 • Δυσκολία στην ομιλία
 • Μειωμένη όραση και τύφλωση
 • Μειωμένη ακοή και κώφωση

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι οδηγίες αυτές δεν αφορούν μόνο στο design μιας ιστοσελίδας, αλλά και στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτήν. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό τα κείμενα στα άρθρα σας να είναι καλογραμμένα, καθαρογραμμένα και σε απλή, κατανοητή γλώσσα (plain language ή επίπεδο 8th grader, όπως θα το συναντήσετε στα Αγγλικά).

 

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Ποιες είναι οι 4 αρχές του πρότυπου WCAG 2.0;

Το πρότυπο WCAG βασίζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Perceivability

Η ιστοσελίδα σας πρέπει να είναι εύκολα αντιληπτή. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή είναι καλό να παρουσιάζονται έτσι, ώστε να είναι κατανοητά σε κάθε χρήστη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής κ.ά.

Παραδείγματα για να το πετύχετε είναι τα εξής:

 • Η ύπαρξη κειμένου που να περιγράφει τις εικόνες (alt. text), ώστε να μπορούν να γίνουν αντιληπτές από βοηθητικές τεχνολογίες, όπως τους αναγνώστες οθόνης.
 • Η παρουσίαση περιεχομένου με προσαρμοσμένους τρόπους, χωρίς να αλλοιώνεται η πληροφορία και η δομή του.
 • Η καλύτερη προβολή και η ακουστική πλοήγηση της ιστοσελίδας.
 • Η σωστή αντίθεση χρωμάτων.
 • Η δυνατότητα αυξομείωσης του κειμένου κ.ά.

2. Operability

Η ιστοσελίδα σας πρέπει να είναι εύχρηστη. Για παράδειγμα:

 • Οι περισσότερες λειτουργίες οφείλουν να είναι προσβάσιμες από το πληκτρολόγιο.
 • Πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος στους χρήστες για την ανάγνωση και χρήση του περιεχομένου (αποφυγή πολλών και γρήγορων κινούμενων στοιχείων)
 • Πρέπει να αποφεύγεται ή να περιορίζεται σημαντικά το περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις (ή να υπάρχει προειδοποίηση, αν δεν είναι εφικτό να το αποφύγετε εντελώς) κ.ά.

3. Understandable

Οι πληροφορίες και η λειτουργία ενός ιστότοπου πρέπει να είναι κατανοητές σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων αυτών με γνωστικές ή μαθησιακές δυσκολίες. Αυτή η αρχή περιλαμβάνει την απλότητα και τη σαφήνεια του γραπτού κειμένου, την οργάνωση του περιεχομένου με λογικό και user-friendly τρόπο, την παροχή οδηγιών που είναι εύκολα κατανοητές και την αποφυγή πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων.

4. Robust

Μια ιστοσελίδα για ΑμεΑ πρέπει να είναι τεχνικά άρτια, ο κώδικας καθαρός και κατανοητός σε βοηθητικά εργαλεία και προγράμματα και η συμβατότητα καλή και πλήρης.

Αυτές οι αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδας δημιουργήθηκαν για να καθοδηγούν την ανάπτυξη προσβάσιμων ιστότοπων και διαδικτυακών εφαρμογών, καθιστώντας τα διαθέσιμα για όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τυχόν αναπηρίες ή άλλους περιορισμούς που μπορεί να βιώνουν.

 

Ιστοσελίδα για ΑμεΑ: Τα τρία επίπεδα συμμόρφωσης με το πρότυπο WCAG 2.0.

Υπάρχουν τρία επίπεδα συμμόρφωσης με το πρότυπο WCAG 2.0. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο καλύτερη είναι η προσβασιμότητα της ιστοσελίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες:

 • Επίπεδο Α: Σε αυτό το σημείο έχουν αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα τα βασικά εμπόδια προσβασιμότητας.
 • Επίπεδο ΑΑ: Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη για πολλούς χρήστες με ειδικές ανάγκες.
 • Επίπεδο ΑΑΑ: Το τελευταίο επίπεδο συμμόρφωσης και το πιο δύσκολο. Η ιστοσελίδα προσφέρει τη μέγιστη προσβασιμότητα σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις χρηστών με ειδικές ανάγκες.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως η συμμόρφωση επιπέδου ΑΑΑ δεν είναι πάντα εφικτή σε όλη την ιστοσελίδα, καθώς κάποια μέρη του περιεχομένου δεν μπορούν να ικανοποιήσουν συγκεκριμένα κριτήρια. Γι’ αυτό, η συμμόρφωση επιπέδου ΑΑΑ δεν απαιτείται ως γενική πολιτική.

Όμως, όταν κατασκευάζουμε ή ανακατασκευάζουμε μια ιστοσελίδα για ΑμεΑ, πρέπει να ξεκινάμε με τον στόχο να πετύχουμε το μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης σε όλο το περιεχόμενο.

 

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ιστοσελίδα για ΑμεΑ: 4 Οφέλη και πλεονεκτήματα

Διαβάζοντας τις τεχνικές για την κατασκευή ή ανακατασκευή μιας ιστοσελίδας για ΑμεΑ μπορεί να έχετε προβληματιστεί σχετικά με τις επιπτώσεις στο design και να σας φαίνονται βουνό. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα, όμως, αυτών των αλλαγών, είναι πως στην πραγματικότητα δεν επηρεάζουν σχεδόν καθόλου την αισθητική και τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας.

 1. Η ιστοσελίδα για ΑμεΑ που πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας του πρότυπου WCAG 2.0, έστω στο επίπεδο ΑΑ, μπορεί να λάβει κάποια επιδότηση, αν και η άποψή μας είναι πως αυτός δεν πρέπει να είναι ο πρωτεύων λόγος για να κατασκευάσετε μια ιστοσελίδα για ΑμεΑ.
 2. Όταν υπάρχει λιγότερος κώδικας και εικόνες, τότε η ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας είναι πολύ γρηγορότερη και τα οφέλη από τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας είναι πάρα πολλά.
 3. Το πρότυπο WCAG 2.0 έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πλοήγηση των χρηστών στην ιστοσελίδα σας, βελτιώνοντας αισθητά το user experience.
 4. Επίσης, το accessibility είναι πολύ σημαντικό για το SEO και το ranking, καθώς οι μηχανές αναζήτησης αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τέτοιες προσπάθειες.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη με κάποια αναπηρία. Δημιουργώντας ένα προσβάσιμο σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες ιστότοπο, δίνετε το κίνητρο σε αυτούς και στους δικούς τους ανθρώπους να επισκεφτούν ξανά την ιστοσελίδα σας. Οι δεύτερες και τρίτες επισκέψεις από τον ίδιο χρήστη, ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες μιας ενέργειας, όπως για παράδειγμα μια αγορά, αυξάνοντας το conversion rate.

 

Έλεγχος προσβασιμότητας

Φυσικά, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διάφορα εργαλεία που ελέγχουν τα επίπεδα προσβασιμότητας. Εκτός από τον έλεγχο, βοηθούν τις ιστοσελίδες να εντοπίσουν τα λάθη που χρειάζονται άμεση διόρθωση.

Ένα από τα καλύτερα εργαλεία επικύρωσης της προσβασιμότητας είναι το Web Accessibility Evaluation Tool (WAVE). Πραγματοποιήστε μόνοι σας τον έλεγχο και αναλύστε την ιστοσελίδα σας για πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Όταν πληκτρολογήσετε το link του site, θα εμφανιστεί η ιστοσελίδα σας και αριστερά μια στήλη με όλα τα errors. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των errors συνοπτικά ή αναλυτικά αν επιλέξετε την κατηγορία «Details».

To AChecker μοιάζει πολύ με το WAVE, με τη μόνη διαφορά πως δεν εμφανίζει τη σελίδα live. Κάνει τον έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα που περιλαμβάνουν Εθνικές νομοθεσίες των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες για τα επίπεδα συμμόρφωσης A, AA και AAA.

Ο χρήστης πληκτρολογεί τη σελίδα που θέλει να αξιολογήσει και τα αποτελέσματα εμφανίζονται επακριβώς στον κώδικα HTML του site, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προτείνει λύσεις με συγκεκριμένες οδηγίες.

Όλοι έχουν το δικαίωμα να επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας και η τεχνολογία προσφέρει τις μεθόδους που χρειάζεστε. Σίγουρα, είναι ένα μεγάλο βήμα να αλλάξετε το site σας σε ιστοσελίδα για ΑμεΑ, όμως μόνο θετικά έχετε να πάρετε από αυτή τη διαδικασία και πολλά οφέλη στο άμεσο μέλλον.

«Δεν μπορώ να αλλάξω την κατεύθυνση του ανέμου, αλλά μπορώ να προσαρμόσω τα πανιά μου για να φτάσω στον προορισμό μου» – Jimmy Dean.

 

Κατασκευή ιστοσελίδας για ΑμεΑ με την D3 Solutions

Αν σχεδιάζετε τώρα τη νέα σας ιστοσελίδα και χρειάζεστε ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα που να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG 2.0 ελάτε σε επαφή με την D3 Solutions για τον σχεδιασμό της νέας σας ιστοσελίδας.

Αν από την άλλη, έχει έρθει η ώρα για ανακατασκευή ιστοσελίδας, σας βοηθάμε στη συμμόρφωση με τα κριτήρια προσβασιμότητας για ΑμεΑ, ενώ, παράλληλα, βελτιώνουμε την ταχύτητα και άλλα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το website σας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ